Trang chủ » Học làm kế toán » Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

ạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý và tháng là ngày bao nhiêu? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. hocketoanbacninh.com xin chia sẻ với các bạn lịch nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý theo quy định mới nhất.

Kể từ ngày 1/9/2014 theo điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

– Tất cả các DN (kể cả DN mới thành lập) hàng quý phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

– Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải lập và ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

– Những DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.

Qúy II nộp chậm nhất là ngày  30/7.

Qúy III nộp chậm nhất là ngày 30/10.

Qúy IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau .

–  Hiện tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý theo Mẫu số: BC26/AC (ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính).

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán thực tế ở bắc ninh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.
  =>> Lớp học kế toán thuế tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán excel tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán fast, misa tại bắc ninh

Bài viết liên quan:

Leave a Comment