Post Tagged with: "nộp tiền phạt chậm nộp thuế qua mạng"

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2018

Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất hiện nay đang được quy định Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn […]

Xem thêm