Trang chủ » Dịch vụ kế toán tại Bắc Ninh » Dịch vụ làm kế toán trọn gói Uy tín chất lượng nhất

Dịch vụ làm kế toán trọn gói Uy tín chất lượng nhất

Công việc ít phát sinh nên kế toán có thể không có nhiều kinh nghiệm giải quyết các vấn đề. Doanh nghiệp đang vướng mắc. Có thể không phát hiện ra những sai phạm hiện đang tồn tại…

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, kê khai thuế, báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho các doanh nghiệp.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI, bạn không cần phải có nhân viên kế toán tại doanh nghiệp. Dịch vụ Kế toán trọn gói của Công ty Kế toán HÀ NỘI sẽ làm toàn bộ các công việc kế toán như : Báo cáo thế, khai thuế với cơ quan thuế, báo cáo quyết toán thuế, làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định

TẠI SAO LẠI CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI ?

– CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật.

– Khi thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán trọn gói theo quy định của pháp luật làm dịch vụ kế toán để làm kế toán trọn gói cho doanh nghiệp của mình là vi phạm pháp luật, doanh nghiệp đi thuê sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật kế toán, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

– Khi thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật làm dịch vụ kế toán để làm kế toán trọn gói cho doanh nghiệp của mình thì chất lượng dịch vụ kế toán sẽ không đảm bảo, báo cáo kế toán và báo cáo thuế không chính xác, không được cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hiện nay mức xử phạt vi phạm hành chính về dịch vụ kế toán, thủ tục thuế rất lớn.

– Hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán,thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện không theo đúng quy định.

– Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. Nếu không thì phải ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp để thuê làm kế toán. Là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bạn phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

– Dịch vụ kế toán trọn gói tại KẾ TOÁN HÀ NỘI được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Mọi hợp đồng dịch vụ kế toán trọn gói trước khi gửi cho khách hàng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ kế toán trọn gói cung cấp cho khách hàng chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật

– Để lựa chọn được đúng công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dịch vụ kế toán trọn gói cung cấp có chất lượng tốt, uy tín nhất, họat động dịch vụ kế toán trọn gói luôn được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ bởi Bộ tài chính, Hội kế toán và Kiểm toán hành nghề Việt Nam. Đồng thời để tiết kiệm và giảm chi phí đến mức thấp nhất, đảm bảo công việc kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật kế toán, pháp luật thuế hiện hành giải pháp tối ưu nhất là sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI KHI NÀO?

– Doanh nghiệp không yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình.

– Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần có nhân viên kế toán, kế toán trưởng chuyên nghiệp tại công ty để tiết giảm chi phí.

– Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan.

– Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, thuế đúng quy định?

CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI

1.Tiếp nhận, quản lý và bảo quản chứng từ, tài liệu

 • Nhận chứng từ, tài liệu của DN để thực hiện và xử lý công việc. Thông báo tình hình số liệu kế toán, các tồn đọng rủi ro hàng tháng. Báo cáo tổng kết số liệu với DN theo quý, năm.
 • Kế toán Hà Nội chịu trách nhiệm bảo quản chứng từ, tài liệu cho DN và chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để lộ thông tin hoặc làm thất thoát.
 • Kế toán Hà Nội đại diện cho DN thực hiện tất cả các công việc giao dịch, giải trình tất cả các phát sinh kế toán với cơ quan thuế trong năm tài chính.
2.Xử lý chứng từ kế toán DN theo đúng quy định của pháp luật thuế
 • Phân loại kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc kế toán
 • Nhận chứng từ của DN từ 2 đến 3 lần/tháng về trụ sở VNNP để thực hiện công việc.
 • Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro kế toán và thuế.
 • Lập các chứng từ kế toán theo quy định của BTC.
 • Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi từ chứng từ gốc.
 • Lập các chứng từ ngân hàng, phiếu kế toán khác theo quy định.
 • Lập các văn bản, thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.
 • Hướng dẫn lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.
 • Tư vấn cho DN cách xử lý các tồn đọng trong quá trình nhận và xuất hóa đơn, chứng từ
 • Lập hệ thống sổ sách kế toán đảm bảo đúng, đủ khi quyết toán thuế
 • Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
 • Lập các sổ chi tiết quản lý khấu hao tài sản, phân bổ CCDC
 • Lập hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9 (Mỗi tài khoản 1 sổ).
 • Lập sổ Nhật ký chung.
 • Lập các hồ sơ lương, hồ sơ sản xuất, giá thành…

3.Cân đối lãi lỗ, tháo gỡ khó khăn và rủi ro kịp thời cho DN ngay khi phát sinh

 • Tư vấn cho DN cân đối xử lý chi phí đầu vào của các dự án,công trình, hàng hóa dịch vụ…
 • Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của DN trong quá trình vận hành SXKD nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho DN.
 • Cân đối tồn kho hàng hóa cho phép, các loại chi phí hợp lý… đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và quyền lợi của DN.
4.Lập các báo cáo thuế, quyết toán thuế, BCTC theo tiến độ quy định của cơ quan thuế
 • Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
 • Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán thuế năm.
 • Lập báo cáo tài chính năm và các báo cáo năm  khác nếu có.
 • Giao dịch giải trình, quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế khi thanh tra.
 • Trong năm tài chính: Thực hiện tất cả các giao dịch giải trình số liệu, chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.
 • Quyết toán thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp số liệu kế toán đã thực hiện với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI

– Chất lượng công việc kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của HÀ NỘI luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

– Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, nhân sự của Kế toán HÀ NỘI sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

– Dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán HÀ NỘI sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

– Chi phí dịch vụ kế toán trọn gói khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán HÀ NỘI luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

– Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ kế toán của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đảm nhận.

– Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán HÀ NỘI luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định về pháp luật, chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

– Họat động dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán HÀ NỘI thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất, đúng quy định nhất.

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA KẾ TOÁN HÀ NỘI

Dịch vụ Kế toán Trọn gói sẽ thực hiện toàn bộ công việc kế toán cho quý khách, quý khách hàng chỉ việc ký trên các báo cáo, sổ sách kế toán do chúng tôi lập.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói, CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ tư vấn cho quý khách hàng thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các luật thuế, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng Dịch vụ kế toán trọn gói , hãy liên hệ ngay với CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI để biết thêm chi tiết về Dịch vụ kế toán trọn gói .

Mọi chi tiết xin liên hệ : Mr : Dương  –  0988. 332. 093

” Chi phí thực hiện : Từ 500 – 1 triệu đ/tháng “

“ BẢO VỆ LỢI ÍCH TỐI ĐA CHO DOANH NGHIỆP LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI”

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988. 332. 093 
Website :  http://hocketoanbacninh.com/

Bài viết liên quan:

Leave a Comment