Học làm kế toán

Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế thu nhập

Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế thu nhập

Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 2/8/2014. Theo đó: doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: – Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến […]

Xem thêm
Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo thông tư 111/2013/TT-BCTC

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo thông tư 111/2013/TT-BCTC

Quy định về thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay đang được hướng dẫn thực hiện theo thông tư 111/2013/TT-BCTC. Để có thể tính được thuế thu nhập cá nhân thì buộc kế toán phải phân biệt được đâu là thu nhập tính thuế và đâu là thu nhập chịu thuế và cách xác định […]

Xem thêm
Những thang bậc Thuế Môn Bài bạn cần biết

Những thang bậc Thuế Môn Bài bạn cần biết

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì mức thuế môn bài được quy định như […]

Xem thêm