Học làm kế toán

Các nội dung bắt buộc phải viết trên hóa đơn GTGT

Tại điều 4 của thông tư 39/2014/TT-BTC (Quy định mới nhất về hóa đơn hiện nay) – quy định rất cụ thể về Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT: 1) Tên loại hóa đơn. Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, […]

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn không chịu thuế GTGT

Tại điểm 2.1 khoản 2 của Phụ lục 4 – TT 39/2014/TT-BTC có hương dẫn: “Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi […]

Xem thêm

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT khi không sử dụng theo TT39

Khi doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng hóa đơn do lý do chuyển địa điểm kinh doanh hay giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo hương dẫn tại điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC. Thời hạn huỷ hoá đơn GTGT chậm nhất là ba mươi […]

Xem thêm
Những sai sót thường gặp trong kế toán Hàng tồn kho

Những sai sót thường gặp trong kế toán Hàng tồn kho

Những sai sót thường gặp trong kế toán Hàng tồn kho – Không kiểm kê HTK tại thời điểm 31/12 năm tài chính. – Ghi nhận hàng tồn kho không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ: không ghi phiếu nhập kho, không có biên bản giao nhận hàng, không có biên bản […]

Xem thêm
Những sai sót cần tránh khi làm thủ quỹ – kế toán thu – chi

Những sai sót cần tránh khi làm thủ quỹ – kế toán thu – chi

Những sai sót cần tránh khi làm thủ quỹ – kế toán thu – chi Trải qua quá trình làm việc thực tế Công ty kế toán Hà Nội muốn các bạn kế toán phải chú đến cận thận đến từng công việc kế toán, đặc biệt là khi liên quan đến tiền: 1. Về chứng từ – Các mẫu […]

Xem thêm
Những sai sót thường gặp khi làm kế toán công nợ

Những sai sót thường gặp khi làm kế toán công nợ

Những sai sót thường gặp khi làm kế toán công nợ  1. Việc đối chiếu công nợ chưa thực hiện đầy đủ: – Các khoản nợ phải thu chưa có đủ Biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối năm theo quy định – Gửi thư xác nhận nhưng tỷ lệ phản hồi […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách lập viết hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng.

Hướng dẫn cách lập viết hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng.

Hướng dẫn cách lập viết hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng. 1. Nguyên tắc lập hoá đơn a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này. b) Người bán […]

Xem thêm
Công việc của kế toán bán hàng là gì? Mô tả công việc kế toán bán hàng

Công việc của kế toán bán hàng là gì? Mô tả công việc kế toán bán hàng

Công việc của một kế toán bán hàng cũng khá đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm thực tế, nếu bạn chưa có kinh nghiệm đi làm thì nhà tuyển dụng có thể huấn luyện bạn 1 vài buổi là bạn có thể làm được. Nhưng trước tiên để […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân

Cách Đăng ký mã số thuế Cách tải tệp hỗ trợ Đăng ký thuế 2.4 Quyết toán thuế năm I. quyết toán thuế năm vào web: tncn.online.com.vn ->công cụ -> vào đăng ký thuế -> tải về 2 ở góc->… Mã số thuế và tên cty: của cty mình cơ quan thuế cấp cục: hà […]

Xem thêm
Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

Thực hành khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT Nguyên tắc của việc Điều chỉnh, bổ sung Tờ khai Thuế GTGT Thực hiện theo đúng Nguyên tắc: SAI ĐÂU SỬA ĐẤY. Tức là: khi đã xác định được Dữ liệu bị sai trên tờ khai đã lập. Chúng ta sẽ sửa trực tiếp ở […]

Xem thêm