Học làm kế toán

Các xác định Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng

Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng đã được sửa đổi kề từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính, cụ thể như sau: 1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý: – Kê khai thuế GTGT theo quý áp […]

Xem thêm

Các báo cáo thuế phải nộp hàng QUÝ cho cơ quan thuế

Hàng quý phải nộp các báo cáo gì? Đây là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Công ty kế toán Hà Nội xin tổng hợp các báo cáo thuế hàng quý phải nộp cho cơ quan thuế: Chú ý: Trước khi kê khai và nộp các báo cáo thuế, các bạn cần xác định […]

Xem thêm

Các báo cáo thuế phải nộp hàng tháng cho cơ quan thuế

Hàng tháng phải nộp những tờ khai gì? Rất nhiều các bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin tổng hợp đầy đủ các báo cáo thuế hàng tháng phải nộp cho cơ quan thuế. Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định những DN kê khai […]

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài và các mức phạt nộp chậm tiền thuế năm 2018 theo quy định mới nhất của Bộ tài chính như: Thông tư 130/2016/TT-BTC, Luật 106/2016/QH13, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Công văn 10315/BTC-TCT: Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất từ […]

Xem thêm

Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN

Hướng dẫn cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN, cách chuyển lỗ từ năm trước sang năm nay theo đúng quy định Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định tại Thông tư 78 và Thông tư 96 của Bộ tài chính mới nhất năm 2017 – 2018. 1. Cách […]

Xem thêm

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN hiện hành

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu nhập không tính vào chịu thuế TNCN theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Điều 4 Nghị Định 65/2013/NĐ-CP, mới nhất đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 92/2015/TT-BTC cụ thể như sau: I. Các […]

Xem thêm

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh để được giảm trừ khi tính thuế TNCN theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính: Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công > 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với […]

Xem thêm

Cách tính thuế TNCN cho hợp đồng thử việc – thời vụ

Theo khoản i điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Kế toán Hà Nội tại  Bắc Ninh xin hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, lao động thời vụ, hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động: – Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho […]

Xem thêm

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN năm 2017 – 2018 chi tiết từng chỉ tiêu trên các Phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN, 05-2BK-QTT-TNCN và 05-3BK-QTT-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất. Lưu ý: Đây là mình hướng dẫn các bạn kế toán trong DN lập tờ khai quyết toán thuế TNCN […]

Xem thêm

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2018 qua mạng, đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như: Bố mẹ, con, cháu, anh, chị em … theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư […]

Xem thêm