Trang chủ » Học làm kế toán » Cách viết hóa đơn – Kê khai – Hạch toán hàng không chịu thuế GTGT

Cách viết hóa đơn – Kê khai – Hạch toán hàng không chịu thuế GTGT

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng không chịu thuế GTGT như thế nào? Bài viết này tôi xin hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng không chịu thuế GTGT, Cách hạch toán – kê khai hóa đơn không chịu thuế.

1. Cách viết hóa đơn không chịu thuế GTGT:

Theo điểm 2.1 phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

– Trường hợp tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng cho hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý.”

Như vậy: Những mặt hàng không chịu thuế thì khi viết hóa đơn GTGT các bạn: Chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

2. Cách hạch toán hóa đơn hàng không chịu thuế:

Bên bán:

Nợ TK 112: 25.000.000

Có các TK 511: 25.000.000

Bên mua:

Nợ TK 156: 25.000.000

Có TK 112: 25.000.000

3. Cách kê khai hóa đơn hàng không chịu thuế GTGT:

Bên bán:

– Kê khai vào Chỉ tiêu 26 trên Tờ khai 01/GTGT: Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT:

Bên mua:

– Kê khai vào Chỉ tiêu [23] trên Tờ khai 01/GTGT:

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán thực tế ở bắc ninh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.
  =>> Lớp học kế toán thuế tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán excel tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán fast, misa tại bắc ninh

Bài viết liên quan:

Leave a Comment