Trang chủ » Học làm kế toán » Các xác định Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng

Các xác định Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng

Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng đã được sửa đổi kề từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính, cụ thể như sau:

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

– Kê khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Trường hợp Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT  theo tháng hay theo quý.

Lưu ý: Doanh Nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế

– Nếu Doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151). Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

– Kê khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền > 50 tỷ đồng.

3. Thời kỳ khai thuế theo quý:

– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

4. Cách xác định doanh thu:

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

– Trường hợp Doanh nghiệp thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Sau khi đã xác định được DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng tiếp đó các bạn tiến hành kê khai

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán tại bắc ninh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.
  =>> Lớp học kế toán thuế tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán excel tại bắc ninh

Bài viết liên quan:

Leave a Comment