Trang chủ » Học làm kế toán » Các báo cáo thuế phải nộp hàng tháng cho cơ quan thuế

Các báo cáo thuế phải nộp hàng tháng cho cơ quan thuế

Hàng tháng phải nộp những tờ khai gì? Rất nhiều các bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin tổng hợp đầy đủ các báo cáo thuế hàng tháng phải nộp cho cơ quan thuế.

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định những DN kê khai thuế theo tháng thì các báo cáo thuế phải nộp hàng tháng bao gồm:

Chú ý: Trước khi kê khai thuế các bạn cần xác định xem DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng hay quý, chi tiết các bạn xem tại đây: Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

1. Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng bao gồm:

Lưu ý: Dù hàng tháng không phát sinh khoản nào thì các bạn vẫn phải làm hồ sơ khai thuế tháng để nộp:

a. Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT

Và 1 số tờ khai sau (nếu có):

– Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
– Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% mẫu số 01-3/GTGT
– Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng mẫu số 01-4A/GTGT.
– Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT .
– Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT.

b. Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:

+ Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng:

–  Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

+ Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT
– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

+ Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

2. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng bao gồm:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ mẫu số 02/KK-TNCN ( Dành cho Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công).

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN (Dành cho Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú)

– Tờ khai mẫu số 01/KK-BHĐC (Dành cho Doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp)

– Tờ khai mẫu số 01/KK-XS ( Dành cho Công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số).

3. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng bao gồm:

– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB

– Bảng kê hóa đơn bán hàng hoá dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01-1/TTĐB

– Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ mẫu số 01-2/TTĐB (nếu có)

4. Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng bao gồm:

– Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN

5. Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường bao gồm:

–  Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT

6. Thời hạn nộp các báo thuế hàng tháng:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế!

Chú ý: Các tờ khai trên kế toán làm theo mẫu tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán tại bắc ninh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.
  =>> Lớp học kế toán thuế tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán excel tại bắc ninh

Bài viết liên quan:

Leave a Comment