Trang chủ » Học làm kế toán » Các báo cáo thuế phải nộp hàng QUÝ cho cơ quan thuế

Các báo cáo thuế phải nộp hàng QUÝ cho cơ quan thuế

Hàng quý phải nộp các báo cáo gì? Đây là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Công ty kế toán Hà Nội xin tổng hợp các báo cáo thuế hàng quý phải nộp cho cơ quan thuế:

Chú ý: Trước khi kê khai và nộp các báo cáo thuế, các bạn cần xác định xem DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế theo quý hay theo tháng, chi tiết các bạn xem tại đây: Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính: Quy định hàng quý DN phải nộp những báo cáo sau:

1. Hồ sơ khai thuế GTGT theo quý:

a. Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT

Và 1 số tờ khai sau (nếu có):
– Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
– Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% mẫu số 01-3/GTGT

b. Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:
+ Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng:
–  Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

+ Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT
– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

2. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng bao gồm:
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ mẫu số 02/KK-TNCN
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN ( Dành cho trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng)
– Trong quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

 

3. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý:

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý mẫu số 01A/TNDN (đối với Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và xác định được chi phí thực phát sinh của kỳ tính thuế.)
– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý  mẫu số 01B/TNDN. ( Dành cho những DN không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế)

Lưu ý: Trong năm tính thuế TNDN, DN chỉ được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN.

– Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý:

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý theo Mẫu BC26-AC (ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

5. Thời hạn nộp các báo cáo thuế hàng quý

– Chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán tại bắc ninh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.
  =>> Lớp học kế toán thuế tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán excel tại bắc ninh

Bài viết liên quan:

Leave a Comment